• Lærerens Innflytelse på Elevenes Motivasjon til Kroppsøvingsfaget 

      Jensen, Kenneth (Bachelor thesis, 2016)
      Forfatter: Kenneth Jensen, Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, 2016 Høgskolen i Hedmark, avd. Elverum. Folkehelsefag Tittel: Lærerens innflytelse på elevenes motivasjon til kroppsøvingsfaget Problemstilling: Hvordan ...