• Inkluderende kroppsøving 

      Pettersen, Sverre Jonas Sand (Bachelor thesis, 2017)
      I denne oppgaven tar jeg for meg begrepet inkludering og ser på relevant teori i forhold til dette. Jeg går nærmere inn på det psykologiske læringsklimaets rolle i klassen, samt subjektive teorier om ferdighet og elevenes ...