Show simple item record

dc.contributor.authorHøiby, Lars Henning
dc.date.accessioned2012-06-22T07:44:42Z
dc.date.available2012-06-22T07:44:42Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132778
dc.descriptionBachelor i faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2012no_NO
dc.description.abstractInnledning: Denne oppgaven tar for om kroppsøvingsfaget påvirker forholdet 9.klassinger har til kroppsøvingsfaget generelt. Problemstilling: Påvirker kroppsøvingsfaget forholdet 9.klassinger har til fysisk aktivitet generelt, og hvordan får vi elevene positive til faget? Teori: I teoridelen tar jeg for meg fagstoff som jeg har knyttet opp mot min problemstilling og mitt problemområde. Hvilke positive sider har vi ved kroppsøving, hvilke anbefalinger finnes det, hva viser andre studier? Metode: Jeg har valgt å bruke spørreundersøkelse med lukkede spørsmål hvor elevgruppen har fylt ut selv. 87 elever i 9.klasse har gitt sine svar som har blitt brukt i resultatmatrisen. Resultater og konklusjon: Nesten 80 % av de spurte elevene sier at kroppsøvingsfaget gjør at de bedriver mer fysisk aktivitet. Elevene etterspør mer spennende/interessante øvelser i kroppsøving, samt at kroppsøvingslæreren kan være flinkere til å motivere. Guttene sier de er mer positive til kroppsøvingsfaget enn hva jentene er.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectkroppsøvingno_NO
dc.subjectfysisk aktivitetno_NO
dc.subjectungdommerno_NO
dc.subjectungeno_NO
dc.subjectungdomsskolenno_NO
dc.subjectmotivasjonno_NO
dc.titlePåvirker kroppsøvingsfaget forholdet 9.klassinger har til fysisk aktivitet ellers i hverdagen?no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280no_NO
dc.source.pagenumber45 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record