Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAndersen, Marius
dc.date.accessioned2013-07-10T10:34:12Z
dc.date.available2013-07-10T10:34:12Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132818
dc.descriptionBacheloroppgave, faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2013no_NO
dc.description.abstractForfatter: Marius Andersen, student ved bachelor i faglærer i kroppsøving, ved Høyskolen i Hedmark, avdeling Elverum Oppgavetittel: «Forskjeller mellom utdannet og ufaglært kroppsøvingslærer». Problemstilling: Er planleggingen og gjennomføringen i kroppsøvingstimer på barneskolen annerledes med en utdannet kroppsøvingslærer sammenlignet med en ufaglært? Underproblemstilling: Har aktivitetsnivået på elever endret seg fra 1 – 4 klasse i kroppsøving fra L97 opp i mot Lk06? Teori: Temaene jeg er innom er læreplaner, kroppsøvingsfagets utvikling, tilpasset opplæring, didaktiske relasjonsmodellen og relevant forskning knyttet til de overnevnte punktene. Metode: Kvalitativ forskningsmetode i form av intervju. Intervjuet i alt 4 personer fra to forskjellige barneskoler. Resultat: Krav til kroppsøvingslærer på barneskolen er et stort tema. Utviklingen av barnets fysiske egenskaper er viktig og for å forhindre fysisk inaktivitet i tidlig alder. I mine resultater ser jeg forskjeller mellom faglært og ufaglært kroppsøvingslærer i planleggingen og gjennomføringen av en kroppsøvingstime. Forskningen min viser at det er vanskelig å måle aktivitetsnivået fra L97 til Lk06, men aktivitetsbidrag som fysak er med på å få 1 times fysisk aktivitet hver dag inn i skolehverdagen. Nøkkelord: Tilpasset opplæring, læreplan, fysisk aktivitet og fysak.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.haspartDifferences between educated and uneducated physical teacherno_NO
dc.subjectkroppsøvingno_NO
dc.subjectidrettsfagno_NO
dc.subjectgymno_NO
dc.subjectfaglærtno_NO
dc.subjectufaglærtno_NO
dc.subjectlærereno_NO
dc.subjectfysisk aktivitetno_NO
dc.subjecttilpasset opplæringno_NO
dc.titleForskjeller mellom utdannet og ufaglært kroppsøvingslærerno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330no_NO
dc.source.pagenumber44no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel