Show simple item record

dc.contributor.authorBrankovic, Robert
dc.date.accessioned2013-07-10T11:41:50Z
dc.date.available2013-07-10T11:41:50Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132830
dc.descriptionBacheloroppgave, faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2013no_NO
dc.description.abstractForfatter: Robert Brankovic, Bachelor – Faglærer utdanning i kroppsøvning og idrettsfag – 2013 Avdeling for folkehelsefag, Høgskolen i Hedmark, Elverum. Oppgavens tittel: Gutter kroppsbilde og trivsel og betydningen for deltagelse og aktivitetsnivå i kroppøvning på videregående skole. Problemstilling: 1. «Hva er årsakene til at gutter i videregående trives og mistrives i kroppsøvingstimene? 2. «Hvordan styrer trivsel og mistrivsel gutters deltakelse og aktivitetesnivå i kroppsøvingstimene? 3. «Hva synes gutter i videregående skole om sin egen kropp?» 4. «Hvilken betydning har garderobesituasjonen, nakenhet og dusjing for gutters trivsel i kroppøvingstimene?» Metode: For å få svar på mine problemstillinger velger jeg å bruke kvantitativ metode ved bruk av spørreskjema. Undersøkelsen ble gjennomført på Østlandet. Totalt har 36 elever i den utvalgte 3.klassen i en videregående skole besvart spørreskjemaet. Resultat: Hovedfunnet er at årsakene til at gutter trives i kroppsøving er at de føler at aktiviteten er gøy og guttene er gode i aktiviteten, det vil si de opplever mestring. Min studie viser også at trivsel og mistrivsel påvirker guttenes deltakelse og aktivitetsnivå i kroppsøving. Guttene i studien er hovedsakelig fornøyde med egen kropp, selv om en liten andel er misfornøyde. Garderobe, nakenhet og dusj-situasjonen er hovedparten (86,6 prosent) av guttene komfortable i garderoben og i skolens fellesdusj.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectkroppsøvingno_NO
dc.subjectidrettsfagno_NO
dc.subjectgymno_NO
dc.subjectgarderoberno_NO
dc.subjecttrivselno_NO
dc.subjectselvbildeno_NO
dc.subjectkroppsbildeno_NO
dc.subjectdusjingno_NO
dc.titleGutters kroppsbilde og trivsel og betydningen for deltagelse og aktivitetsnivå i kroppsøvning på videregående skoleno_NO
dc.title.alternativeBoys' body image and well-being and its causes for participation and level of activity in physical education at high schoolno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330no_NO
dc.source.pagenumber46no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record