Now showing items 69-75 of 75

  • Terapiridning - Positive og negative helseeffekter på barn med Cerebral Parese. 

   Flåum, Jeanette (Bachelor thesis, 2016)
   Forfatter: Jeanette Flåum Oppgavetittel: Terapiridning – Positive og negative helseeffekter på barn med Cerebral Parese. Problemstilling: Hvilke positive og negative helseeffekter har terapiridning på barn med cerebral ...
  • Tilbud om gratis skolemat for å forebygge utvikling av overvekt og fedme 

   Buaune, Charlotte (Bachelor thesis, 2016)
   Forfatter: Charlotte Buaune Tittel: Tilbud om gratis skolemat for å forebygge utvikling av overvekt og fedme Problemstilling: I hvilken grad kan gratis skolemat forebygge overvekt og fedme hos barn i barne- ...
  • Tilrettelegging av fysisk aktivitet i arbeidslivet 

   Sellereite, Hilde (Bachelor thesis, 2013)
   Hensikt: Oppgavens hensikt er å belyse mulig effekt som tilrettelegging av fysiske aktivitetstiltak kan tenkes å ha på bedrifters sykefravær. Metode: Datamaterialet hentes inn som følge av en spørreundersøkelse og oppgaven ...
  • Ultra-prosessert mat, appetitt og matavhengighet 

   Dæhli, Malin Rasen (Bachelor thesis, 2018)
   Formål/hensikt: Denne oppgaven skal brukes for å belyse en mulig faktor til overvekt og fedme. Hvis det er sånn at ultra-prosessert mat påvirker appetitten vår, og vi kan bli avhengig av mat, så kan det være at dagens ...
  • Ungdomsskolen - en arena for fysisk aktivitet 

   Halling, Øystein Brevig (Bachelor thesis, 2014)
   Forfatter: Øystein Brevig Halling, Bachelor i Folkehelse 2011-2014, Høgskolen i Hedemark. Oppgavens tittel Ungdomsskolen - en arena for fysisk aktivitet Problemstilling ”Hvordan kan friminuttene, skolens utearealer og ...
  • Vektreduksjonsprogram for å fremme helse og en sunnere livsstil 

   Rype, Line Therese (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter: Line Therese Rype Tittel på oppgaven: Vektreduksjonsprogram for å fremme helse og en sunnere livsstil. Problemstilling: Hvilke endringer kan oppnås gjennom et vektreduksjonsprogram for overvektige, med tanke ...
  • Yoga mot stress - en litteraturstudie med et utvalg av voksne, med eller uten symptomer på angst og depresjon 

   Aurland, Lene Camilla (Bachelor thesis, 2016)
   Innledning: Stress og stressrelaterte lidelser fører til sykdom, stort sykefravær samt store kostnader for samfunnet. Dette er en stor folkehelseutfordring. Problemstilling: Vil yoga ha helseeffekter på stress og ...