• Fibromyalgi: Kosthold og helserelatert livskvalitet 

      Andrå, Anne-Grethe (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling På hvilken måte kan kosthold fremme helserelatert livskvalitet hos personer med fibromyalgi? Og bør kosthold i større grad benyttes som verktøy i behandling? Teori Kostholdets betydning for helsen og den ...