• Eldre og styrketrening 

      Brekka, Liv (Bachelor thesis, 2014)
      Forfatter: Liv Brekka, student på Høgskolen i Hedmark. Oppgavens tittel: Eldre og styrketrening. Problemstilling: Hvordan påvirker styrketrening eldres fysiske funksjonsevne? Teori: Omhandler eldrebølgen, ...