Now showing items 104-105 of 105

  • Å være snill eller å være streng? 

   Gjesvold, Lars harald (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven handler om autoritativ lærerstil. Jeg forsøker å finne ut om lærerstiler med overvekt av varme, eller lærerstiler med overvekt av kontroll, kan resultere i færre forstyrrelser i undervisningen. ...
  • Å våge å spørre og ha kunnskap til å se 

   Sivesind, Anne-Lene (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Dessverre vet vi at det finnes mange barn i Norge som blir utsatt for vold og seksuelle overgrep. Mange av disse tilfellene blir ikke avdekt, og overgrepene fortsetter. Å bli utsatt for slike overgrep kan føre til ...