• God nok? 

      Gaukstad, Bente (Bachelor thesis, 2013)
      Sammendrag: I denne oppgaven har jeg sett på hvordan det er å være lærer i fådelt skole, og hvilket syn lærere har på elevenes faglige og sosiale læring. På grunnlag av intervjuer og teori om emnet sitter jeg igjen med at ...