• My name is… - Når barna begynner å lære engelsk 

      Gravseth, Kari (Bachelor thesis, 2013)
      Sammendrag: Temaet i denne bacheloroppgaven er begynneropplæring i engelsk, og hvorvidt det er hensiktsmessig å begynne med denne opplæringen allerede når elevene begynner på første trinn. Fokuset har vært på fordeler og ...