Show simple item record

dc.contributor.authorSenstad, Petter
dc.date.accessioned2013-09-25T07:16:22Z
dc.date.available2013-09-25T07:16:22Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132956
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2013no_NO
dc.description.abstractSammendrag: Motivasjon er et begrep som ofte brukes i skolesammenheng. I følge Manger (2010), kan motivasjon betraktes som en tilstand som forårsaker aktivitet hos individet, styrer aktiviteten i bestemte retninger og holder den ved like. Det er forskjellige årsaker til at elever blir motivert for en aktivitet. Noen elever er indre motiverte, andre trenger en form for ytre motivasjon, mens noen igjen er mestringsorientering eller har en prestasjonsmotivasjon. Innen forskning er det kommet frem flere syn på motivasjon. De teoriene som er utviklet legger vekt på forskjellige årsaker til motivasjon, og hva som kan gjøres for å forbedre den. I matematikk er det flere ting en lærer kan gjøre for å øke motivasjonen til elevene. Undervisningen må legges opp slik at alle elevene har en mulighet til å bli motiverte. Gjennom forventninger og tydelig klasseledelse, har læreren muligheter til å få til dette.no_NO
dc.description.abstractSummary: Motivation is a term often used in school context. According to Manger (2010), motivation is considered a condition that causes activity, controls the activity and maintains it over a period of time. There are different reasons why students are motivated. Some have a form of intrinsic motivation, others need a form of extrinsic motivation, while others again are motivated by how the succeed and by achievements. In research there are several views on motivation. The theories that are developed, emphasizing different causes of motivation and they are looking at what can be done to improve it. In mathematics, there are several things a teacher can do to increase the motivation of students. If all students should have an opportunity to be motivated, the teaching has to be structured. By expectations an classroom management, the teacher has the opportunity to achieve this.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectmatematikkno_NO
dc.subjectmotivasjonno_NO
dc.subjectGLUno_NO
dc.titleBarn er motiverteno_NO
dc.title.alternativeChildren are motivatedno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280no_NO
dc.source.pagenumber30no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record