Now showing items 15-15 of 15

    • Å skape en dynamisk trommeproduksjon 

      Bersvendsen, Axel; Solheim, Kristoffer (Bachelor thesis, 2017)
      Denne bacheloroppgaven tar for seg en praktisk gjennomføring av vår problemstilling, med basis i relevant teori. Med denne oppgaven vil vi se nærmere på hvordan man planlegger og utfører en trommeproduksjon, og relevante ...