• Hjertesvikt og seksualitet 

      Efremenko, Victoria; Lysgaard, Linn Marita (Bachelor thesis, 2014)
      Tittel Hjertesvikt og seksualitet. Hvor vi har valgt følgende problemstilling: «Hvordan kan sykepleier kommunisere med hjertesviktpasienter om seksualitet ?» Introduksjon Denne oppgaven omhandler hvordan sykepleier kan ...