• Kunsten å fremme håp 

      Eide, Siri Ryen; Svendsen, Maja (Bachelor thesis, 2014)
      Hensikt og problemstilling: I oppgaven ønsker vi å se nærmere på hva håp er, og hva som påvirker håpet til en pasient med tilbakefall av brystkreft. Hensikten har vært å se på hvilken rolle sykepleieren har i en slik ...