• «Språket – nøkkelen til et menneskelig fellesskap?» 

      Ekseth, Lisa Borgvatn; Ervik, Maren (Bachelor thesis, 2015)
      Problemstilling: «Hvilke kommunikasjonsutfordringer opplever slagrammede med afasi i hverdagen, og hvordan kan sykepleieren i møte med hjemmeværende eldre støtte og styrke deres kommunikasjon?» Hensikt: Vi ønsker å undersøke ...