• Ser du meg? 

      Fleischer, Marte; Enger, Maren Embretsen (Bachelor thesis, 2016)
      Bakgrunn og hensikt: I praksis har vi møtt pårørende til pasienter som mottar palliativ pleie i hjemmet. Hjemmesykepleien mottar pasienter som har behov for større og mer krevende behandlinger, som følge av samhandlingsreformen. ...