Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBorgen, Ida S.
dc.contributor.authorSkinnehaugen, Ann Margit
dc.date.accessioned2012-07-02T08:27:15Z
dc.date.available2012-07-02T08:27:15Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133124
dc.descriptionBachelor i sykepleie, 2012no_NO
dc.description.abstractPresentasjon av problemstilling: Sykdommen demens angriper hjernen som gjør at du på sikt mister oversikten over deg selv og dine behov, gjør at det er vanskelig å ta vare på seg selv og ta egne beslutninger. På sikt vil mye av den du var forsvinne hen (Rokstad, 2008). I følge forkningsartikkelen til Hem, Gjerberg, Pedersen og Førde (2010) opplyser de at enkelte ganger er ikke pasienten i stand til å gjøre det som er til det beste for seg selv, derfor har man et helsepersonell som skal være der for og hjelpe pasienten igjennom hverdagen. Mange av de tingene som gjøres for pasientens beste, kan oppleves krenkende og ubehagelig for pasienten og derfor kan pasienten stritte imot det som blir gjort, og det da blir utført tvang av helsepersonell. Grensene mellom frivillighet og tvang er ofte uklare (ibid). Som sykepleier og helsepersonell ser vi behovet for at de skal ha kunnskap om det å unngå at det blir utført nettopp tvang, at det finnes andre måter å løse Side 6 av 37 problemene på en utøvelse av tvang. Vi har derfor valgt å formulere problemstillingen vår slik: Hvordan kan sykepleiere redusere bruken av tvang til pasienter med demens i sykehjem, som motsetter seg helsehjelp?no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectdemensno_NO
dc.subjectdemenssykdommerno_NO
dc.subjecttvangno_NO
dc.subjectdemensomsorgno_NO
dc.subjectlivskvalitetno_NO
dc.subjectholdningerno_NO
dc.subjectsykepleiereno_NO
dc.subjectetikkarbeidno_NO
dc.subjectsykehjemno_NO
dc.titleBruk av tvang overfor personer med demensno_NO
dc.title.alternativeUse of coercion against persons with dementiano_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber37 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel