Show simple item record

dc.contributor.authorNoori, Wershmin
dc.contributor.authorMidtlund, Robert Sund
dc.date.accessioned2013-07-03T11:32:32Z
dc.date.available2013-07-03T11:32:32Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133222
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2013no_NO
dc.description.abstractTittel: Kreft og smertelindring. ”Hvordan kan vi som sykepleiere lindre smerte hos pasienter med kreft i palliativ fase?” Introduksjon: Vi skriver om smertelindring hos kreftpasienter i palliativ fase, men vi har avgrenset oppgaven til lungekreftpasienter som er innlagt på sykehus. Lungekreft er en av de hyppigste kreftsykdommene i Norge, og mange av disse pasientene går over til å bli palliative pasienter. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse sykepleierens ansvar i smertelindring av kreftpasienter i palliativ fase på sykehus. Ved en bedre smertelindring skal sykepleieren hjelpe pasienten med å få en bedre livskvalitet. Metode: Oppgaven er basert på en litteraturstudie, og det benyttet forskningsartikler, pensumlitteratur og selvvalgt litteratur. Vi har benyttet oss av søkeordene: Pain relief, Lung neoplasms, bone metastasis, cancer pain, quality of life, pain And Gender difference, pain og communication, smertekartlegging, smertelindring, behandling, smertebarrierer, sykepleierens rolle i smertebehandling, alternativ smertebehandling, massasje som komplementær behandling, hvor vi videre har prøvd å avgrense søkene til nordiske og engelske artikler. Diskusjon: I smertelindring er sykepleierens kunnskap, kommunikasjonsferdigheter, respekt og ivaretakelse av pasientens håp, viktige punkter i lindring av smerte hos kreftpasienter. Det er viktig at sykepleieren prioriterer tiden på en god måte for å kunne ivareta den medikamentelle smertebehandlingen riktig. Gode rutiner ved bruk av kartleggingsverktøy, gode dokumentasjonsevner og samhandling med pasient, hjelper til en bedre smertelindring.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectsykepleieno_NO
dc.subjectkreftno_NO
dc.subjectpasienterno_NO
dc.subjectpalliasjonno_NO
dc.subjectpalliativno_NO
dc.subjectsmertelindringno_NO
dc.subjectlungekreftno_NO
dc.titleKreft og smertelindringno_NO
dc.title.alternativeCancer and pain reliefno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber48no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record