Show simple item record

dc.contributor.authorEdvardsen, Hanne
dc.contributor.authorGrindvoll, Mia Juliane
dc.date.accessioned2013-07-04T11:10:57Z
dc.date.available2013-07-04T11:10:57Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133282
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2013no_NO
dc.description.abstractTittel: La meg dø hjemme Avdeling: Avdeling for Folkehelsefag Utdanning: Bachelor i Sykepleie Kandidatnr: 32 og 25 Veileder: Randi Løviknes Antall ord: 11860 Nøkkelord: Hjemmesykepleie, palliativ behandling, verdighet, sykepleie I dette sammendraget skriver vi om valg av tema og metoden vi har brukt, hva vi har kommet frem til i drøftingen, resultat og konklusjon. Dette er en bacheloroppgave i sykepleie. Bakgrunn: Vi har hatt praksis i hjemmesykepleien, etter at samhandlingsreformen trådte i kraft. Vi møtte mennesker som ønsket å dø hjemme, som av ulike årsaker ikke fikk muligheten til dette. Vi synes det er en grunnleggende menneskerett å velge hvor han/hun vil dø. Målet for oppgaven er å se hvordan sykepleiere kan tilrettelegge til en verdig død i hjemmet. Problemstilling: «Hvordan kan vi som sykepleiere bidra til en verdig død i hjemmet?» Metode: Bacheloroppgaven er en litteraturstudie. I metodedelen har vi beskrevet våre litteratursøk og hvordan vi har vært kritiske til disse. Litteraturen vi har brukt er pensumbøker, forskningsartikler, lovverk, håndbok for lindrende behandling, fagbøker og skjønnlitterære bøker. Drøfting: Vi tar for oss symptom- og smertelindring, livskvalitet for pasient og pårørende, trygghet, informasjon, ivaretakelse, kontinuitet, kommunikasjon og faglig kompetanse. Vi bruker lovverk, fagkunnskap og egne erfaringer for å belyse problemstillingen. Konklusjon: Her kommer det frem viktige faktorer sykepleieren gjør for å ivareta pasientens verdighet i palliasjon i hjemmet. Vi vektlegger sykepleieres, pasienters og våre egne erfaringer om hva som må gjøres for at hjemmet skal bli en god arena for palliasjon. For å skape verdighet i hjemmet blir trygghet, symptom- og smertelindring, kontinuitet av helsepersonell, livskvalitet for både pasienten og deres pårørende, tilrettelegging, organisering og økt fagkompetanse i hjemmesykepleien sett på som viktige og sentrale temaer.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectsykepleieno_NO
dc.subjectpalliasjonno_NO
dc.subjectpalliativno_NO
dc.subjecthjemmesykepleieno_NO
dc.subjectverdighetno_NO
dc.subjectkommunikasjonno_NO
dc.subjectlivskvalitetno_NO
dc.subjectomsorgno_NO
dc.titleLa meg dø hjemmeno_NO
dc.title.alternativeLet me die at homeno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber41no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record