Show simple item record

dc.contributor.authorSydhagen, Caroline Bogen
dc.contributor.authorSkrede, Hege Haugland
dc.date.accessioned2013-07-04T06:51:40Z
dc.date.available2013-07-04T06:51:40Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133288
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2013no_NO
dc.description.abstractTittel: Håp ved livets slutt/Hope at the end of life Avdeling: Høgskolen i Hedmark Utdanning: Bachelor i sykepleie Kandidatnummer: 35 og 50 Veileder: Liv Ødbehr Antall ord: Nøkkelord: Kreft, palliativ fase, håp, tillit, trygghet, tid, tilstedeværelse, mellommenneskelige forhold i sykepleie Kort beskrivelse av bacheloroppgaven Hensikt og problemstilling: Vi har i oppgaven tatt sikte på å utforske hvilke betydning håp har for pasienter med uhelbredelig kreft, og hvordan sykepleiere kan bidra til at pasienten erfarer håp i livets sluttfase. Vi svarer på følgende problemstilling: Hva betyr håp i livets sluttfase, og hvordan kan vi som sykepleiere fremme opplevelsen av håp for mennesker med uhelbredelig kreft? Introduksjon: Vi har tatt for oss kreftsykdom, palliasjon, begrepet håp samt de fire t-ene: tid, tillit, trygghet og tilstedeværelse. Videre har vi sett på krisereaksjoner som kan oppstå som følge av uhelbredelig kreft. Vi har drøftet hvordan håpet kan bidra til å finne mening, og om det kan gi symptomlindring. Vi har tatt for oss sykepleier-pasient-relasjonen, og ulike aspekter ved denne. Vi har drøftet de fire t-ene og satt dem i sammenheng med Travelbees teorier hva gjelder menneske-til-menneske forholdet. Metode: Litteraturstudie. Vi har tatt utgangspunkt i pensumlitteratur, annen relevant litteratur og forskning i tillegg til egne erfaringer fra praksis. Resultat: Håp er viktig for pasienter med uhelbredelig sykdom. Sykepleieren kan gjennom å skape en trygg og tillitsfull relasjon bidra til at pasienten bevarer håpet når livet går mot slutten. Konklusjon: Uhelbredelig syke pasienter finner håp i relasjoner, i gode øyeblikk eller en smertefri død. Sykepleieren kan fremme opplevelsen av håp gjennom å bygge opp tillit og trygghet. Tid og tilstedeværelse er en forutsetning for tillit og trygghet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectsykepleieno_NO
dc.subjectkreftno_NO
dc.subjectpalliasjonno_NO
dc.subjectpalliativno_NO
dc.subjecthåpno_NO
dc.subjecttrygghetno_NO
dc.subjecttillitno_NO
dc.subjecttilstedeværelseno_NO
dc.titleHåp ved livets sluttno_NO
dc.title.alternativeHope at the end of lifeno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber53no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record