• Motivasjon til endring 

   Syrtveit, Kamilla Amelia; Bakken, Tonje (Bachelor thesis, 2013)
   Formålet med oppgaven var å fordype seg i hvordan vi som tannpleiere kan bidra til å forebygge periodontale sykdommer. Motivasjon er drivkraften til endring og har derfor en sentral del i oppgaven vår. På grunnlag av dette ...
  • Oral helse hos pasienter på sykehus 

   Kazmi, Farhat; Sigurjonsdottir, Iris (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: Oral helse hos pasienter på sykehus Engelsk tittel: Oral health among hospitalised patients Innledning: Dårlig oral helse hos sykehusinnlagte pasienter kan øke risiko for utvikling av sykehuservervet infeksjoner ...
  • Samarbeid - nøkkelen til suksess? 

   Ousdal, Trine Iren; Korsmo, Josefine Elin Wiktoria (Bachelor thesis, 2014)
   Flere eldre i dag beholder egne tenner livet ut. Et økende behov for forebyggende tiltak vil derfor være av betydning. Sykehjemsbeboende eldre er av samfunnets sykeste eldre og har ofte behov for hjelp og assistanse ved ...
  • Trygge barn på tannklinikken 

   Mjelde, Torunn Vollstad; Bekkevold, Ingeborg (Bachelor thesis, 2013)
   Bacheloroppgaven vår omhandler hvordan tannpleieren kan forebygge angst for tannbehandling hos små barn. Det er en litteraturstudie; det vil si at vi benytter relevant litteratur og forskning som bakgrunn for vår oppgave. ...