• Drop-out – Hva kan tannhelsetjenesten gjøre? 

      Martinsen, Victoria; Grøndahl, Mia Siren (Bachelor thesis, 2015)
      Formålet med denne fordypningsoppgaven er å finne tiltak som kan fremme unge voksnes bruk av tannhelsetjenesten. Oppgaven er litteraturstudie som bygger på tidligere forskning og litteratur. Tittelen på vår oppgave er ...