• Barnets tannhelse – Hvordan veilede innvandrerforeldre? 

   Sieberer, Linda Katharina; Melby, Stine (Bachelor thesis, 2017)
   Fra praksis i Den offentlige tannhelsetjenesten, erfarte vi at barn med ikke-vestlig bakgrunn hadde større tannhelseproblemer og karieserfaring, enn norske jevnaldrende barn. Hensikten med bacheloroppgaven er å redegjøre ...
  • Hvordan nå frem med forebygging av karies hos innvandrerbarn? 

   Ahmed, Hamna; Omar, Pirsing Lateef Omar; Hasanbegovic, Maida (Bachelor thesis, 2017)
   Tannhelsen til barn i Norge er generelt god, men vi ser allikevel at innvandrerbarn er mer utsatt for karies enn etnisk norske barn. Hensikten med bacheloroppgaven er å finne ut hvordan vi på best mulig måte kan nå frem ...