• Veiledning av unge – sammenhengen mellom dental erosjon og trening 

      Bakke, Linn Marie; Vesterdal, Karine (Bachelor thesis, 2017)
      Denne bacheloroppgaven omhandler veiledning om sammenhengen mellom trening og dental erosjon rettet mot ungdom mellom 15 og 18 år. Forekomsten av dentale erosjoner har økt blant ungdom i dagens samfunn. Ungdom har i dag ...