• Oral helse hos kreftpasienter 

   Herland, Irene; Hanssen, Håvard Normann; Stensrud, Maritza (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven er en litteraturstudie som tar for seg orale skader ved strålebehandling av kreft i hode-/halsregionen, og tannpleiers rolle i det forebyggende arbeidet knyttet til disse skadene. Oppgavens problemstilling ...
  • Veiledning av et onkologisk behandlingsteam 

   Johansen, Lenita Ekerhovd; Johnsen, Hanne (Bachelor thesis, 2018)
   Denne oppgaven er et litteraturstudie som tar for seg veiledning og innholdet i veiledningen. Vi tar også for oss orale komplikasjoner av alle typer kreftbehandling. Hensikten med oppgaven er å finne svar på hvordan ...