• Bedre livskvalitet for rusavhengige 

   Kjeldsen, Heidi; Ali, Nor Mohammed (Bachelor thesis, 2016)
   Det blir stadig flere rusavhengige i Norge, men allikevel ser vi tannpleiere denne pasientgruppen sjeldent. I tillegg viser det seg at det er mange rusavhengige pasienter som ikke møter opp til timer på klinikken. Vi undret ...
  • Tannhelse – en utfordring eller en selvfølge? 

   Ingvoldstad, Ida Marie; Klareng, Hilde (Bachelor thesis, 2012)
   Tendensen viser at helproteser snart er en saga blott. Flere eldre har sine egne tenner intakt, ofte sammen med kompliserte erstatninger. En studie har vist at 3 av 4 pleietrengende hadde behov for hjelp til munnstell, ...