• Bedre livskvalitet for rusavhengige 

      Kjeldsen, Heidi; Ali, Nor Mohammed (Bachelor thesis, 2016)
      Det blir stadig flere rusavhengige i Norge, men allikevel ser vi tannpleiere denne pasientgruppen sjeldent. I tillegg viser det seg at det er mange rusavhengige pasienter som ikke møter opp til timer på klinikken. Vi undret ...