• Hvordan nå frem med forebygging av karies hos innvandrerbarn? 

   Ahmed, Hamna; Omar, Pirsing Lateef Omar; Hasanbegovic, Maida (Bachelor thesis, 2017)
   Tannhelsen til barn i Norge er generelt god, men vi ser allikevel at innvandrerbarn er mer utsatt for karies enn etnisk norske barn. Hensikten med bacheloroppgaven er å finne ut hvordan vi på best mulig måte kan nå frem ...
  • Tverrprofesjonelt samarbeid - veien til en bedre oral helse? 

   Dyrnes, Hanne Regine Edvardsen; Nes, Marte Hauge (Bachelor thesis, 2017)
   Levealderen øker og flere beholder egne tenner livet ut. Sjansen for å få demens øker også med alderen. En stor andel av de som bor på sykehjem har en demenssykdom og pleiepersonalet er pliktige til å ivareta den orale ...
  • Tverrprofesjonelt samarbeid mellom tannpleier og barnevern 

   Pedersen, Irene Nyhus; Grov, Kamilla Blomberg (Bachelor thesis, 2017)
   Denne fordypningsoppgaven omhandler tverrprofesjonelt samarbeid mellom tannpleier og barnevern. Forskning viser at det er underrapporteringer av bekymringsmeldinger fra tannhelsetjenesten, herunder tannpleier, til barnevernet. ...
  • Veiledning av et onkologisk behandlingsteam 

   Johansen, Lenita Ekerhovd; Johnsen, Hanne (Bachelor thesis, 2018)
   Denne oppgaven er et litteraturstudie som tar for seg veiledning og innholdet i veiledningen. Vi tar også for oss orale komplikasjoner av alle typer kreftbehandling. Hensikten med oppgaven er å finne svar på hvordan ...
  • Veiledning av unge voksne 

   Smuk, Berit Aslaksen; Salamonsen, Nora Westgaard (Bachelor thesis, 2017)
   Befolkningens tannhelse har i løpet av de siste 30-40 årene blitt betydelig bedre i Norge. Dette er blant annet på grunn av økt fokus på helsefremming og forebyggelse. Den offentlige tannhelsetjenesten har økonomiske ...
  • Veiledning av unge – sammenhengen mellom dental erosjon og trening 

   Bakke, Linn Marie; Vesterdal, Karine (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven omhandler veiledning om sammenhengen mellom trening og dental erosjon rettet mot ungdom mellom 15 og 18 år. Forekomsten av dentale erosjoner har økt blant ungdom i dagens samfunn. Ungdom har i dag ...