Show simple item record

dc.contributor.authorBrekke, Therese
dc.contributor.authorTollan, Magni
dc.contributor.authorØverland, Stina Margrethe E.
dc.date.accessioned2012-07-05T11:42:35Z
dc.date.available2012-07-05T11:42:35Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133303
dc.descriptionBachelor i tannpleie, 2012no_NO
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven handler om tannpleierens rolle i møte med ungdom med tannbehandlingsangst. Oppgaven er en litteraturstudie, der vi benytter relevant litteratur og forskning som bakgrunn for vår undersøkelse. Vårt primære fokus har vært tannpleiers rolle i behandlingsrelasjonen tannpleier – pasient. Oppgavens målgruppe er ungdom i alderen 12 -15 år og vinklingen på besvarelsen har utgangspunkt i det innledende møte mellom tannpleier og pasient. Vi drøfter områdene relasjon og allianse, behandlingssituasjonen og veien videre etter at vi kommet i en behandlingsposisjon. Oppnåelse av god relasjon og tillitt er viktige forutsetninger for å skape en trygg atmosfære, og dermed et grunnlag for reduksjon av tannbehandlingsangst. Dette vil være en nødvendig forutsetning for å opprettholde en akseptabel oral helse for denne pasientgruppen. Veien videre er vår betegnelse på vedlikehold av relasjonen i oppfølgingsfasen. I denne fasen fremhever vi betydningen av tannpleiers rolle i å balansere forholdet mellom faglig hensyn og pasientens autonomi.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectungdomno_NO
dc.subjecttannbehandlingsangstno_NO
dc.subjectdentalfobino_NO
dc.subjecttannlegeskrekkno_NO
dc.subjectbehandlingsrelasjonerno_NO
dc.subjectrelasjonerno_NO
dc.subjectallianserno_NO
dc.subjecttillitno_NO
dc.subjectoral helseno_NO
dc.subjectautonomino_NO
dc.titleAngst for tannbehandling - tannpleiers rolleno_NO
dc.title.alternativeFear of dentistry – dental hygienist's roleno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical dentistry disciplines: 830no_NO
dc.source.pagenumber34 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record