Now showing items 66-66 of 66

    • Ørretens bruk av små sidevassdrag til Glomma 

      Anderson, Ingvil Camilla; Hansen, Tommy Vadder (Bachelor thesis, 2013)
      Etter reguleringen av Glomma ble det med bakgrunn i glommaprosjektet i perioden 1985 - 1989 påvist en betydelig nedgang i fiskeavkastningen. Som følge av undersøkelsen ble det av Direktoratet for Naturforvaltning gitt ...