• Bevegelsesmønsteret til ulv i Slettås: effekten av hus og hunder 

      Aarbø, Maria Sjaavaag (Bachelor thesis, 2014-10-01)
      Den Skandinaviske ulvestammen er i stadig vekst, men etter mange år hvor ulven var funksjonelt utryddet fra Skandinavia fører tilbakekomsten til mange konflikter mellom befolkningens interesser og tilstedeværelsen av ulv. ...