• Kamerafelletaksering av gaupe (Lynx lynx) : en metodeutredning 

      Andersen, Stian Philip (Bachelor thesis, 2012)
      Norsk: Jeg har undersøkt en alternativ metode for tallfesting av gaupe (Lynx lynx), der data fra tradisjonell snøsporing og familiegrupperegistrering kan bli utilstrekkelig på grunn av usikre snøforhold for sporing ...