Show simple item record

dc.contributor.authorJohnsen, Kaja
dc.date.accessioned2010-08-04T10:23:00Z
dc.date.available2010-08-04T10:23:00Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133318
dc.descriptionBacheloroppgave i utmarksforvaltning, 2010en_US
dc.description.abstractNorsk: I dette studiet har jeg sett på om møkktaksering som metode gjenspeiler den romlige fordelingen av elg og hjort på en tilfredsstillende måte. Studiet er gjort med data fra møkktakseringer og GPS-posisjoner til merket elg og hjort i Stor-Elvdal kommune, i Hedmark fylke, Norge. Estimert ut ifra møkk, fant jeg at det var flere umerkete dyr som brukte samme område som de merkete individene. I følge GPS-posisjonene oppholdt elgen seg mest i hogstklasse 2 på sommeren, mens fordelingen av sommermøkka hadde ingen sammenheng med hogstklasse. Sommermøkka fra elgen finner man i områder med mye lyng, urter og gress. Andelen sommermøkk fra elg økte også med økende høgde over havet. Andelen vintermøkk fra elg ble redusert med økende mengde lav i vegetasjonen. For hjorten tilsa GPS-posisjonene at den oppholdt seg mest i områder med mye lyng, urter og gress på sommeren, mens sommermøkka finner man i økende andel av blåbær og redusert mengde mose i vegetasjonen. Ressursseleksjonsmodellen basert på møkk og GPS-posisjoner var ikke sammenlignbare. Jeg konkluderer med at møkkfordelingen ikke gjenspeiler den romlige fordelingen og habitatsvalg av elg og hjort påtilfredsstillende måte.en_US
dc.description.abstractEnglish: I have studied the moose pellet-count method to see if it reflects the spatial distribution of moose and red deer. The data is collected by moose pellet counts and GPS-tracking of moose and red deer in Stor-Elvdal municipality in Hedmark county, Norway. Based on estimation of pellet-groups, I found that there were several non-collared individuals that used the same area as the collared individuals. According to the GPS positions, the moose spends most time in cutting class 2 during summer, while the pellet-groups from summer were found in areas with lots of heather, herbs and grass. The proportion of pellet-groups of moose also increased with increasing altitude above sea level. The proportion of winter pellet-groups of moose decreased with increased amount of lichen in the vegetation. The GPS positions of red deer indicated that these individuals spent most time in areas with lots of heather, herbs and grass in the summer, while the pellet-groups from summer were found in areas with an increased share of blueberries and low share of mosses in the vegetation. The resource selection models based on pellet-groups and GPS positions were not comparable. I conclude that the fecal pellet distribution does not necessarily reflect the spatial distribution and habitat use of red deer and moose.
dc.language.isonoben_US
dc.subjectmøkktakseringen_US
dc.subjectmetodeen_US
dc.subjectelgen_US
dc.subjecthjorten_US
dc.titleMøkktaksering som metode for å estimere den romlige fordelingen av elg og hjorten_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Zoogeography: 486en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record