• Anordningsprinsippet i kommuneregnskapet 

      Monsen, Norvald Nytræ (Chronicle, 2013)
      Fra innledning: Anordningsprinsippet er et viktig periodiseringsprinsipp i offentlige regnskap, inkludert kommuneregnskap, som representerer pengeregnskap.