Show simple item record

dc.contributor.authorJensen, Bjarne
dc.date.accessioned2012-05-31T13:18:25Z
dc.date.available2012-05-31T13:18:25Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133393
dc.description.abstractDenne rapporten er en oppfølging av rapporten ”Helsesektorens økonomiske og organisatoriske utfordringer” fra mars 2010. Den dokumenterte bl.a. at Norges høye helseutgifter sammenlignet med andre land er en myte basert på sammenligninger av tall som ikke er sammenlignbare. Dersom det korrigeres for feilkildene i OECDs internasjonale sammenligninger er Norges helseutgifter på et gjennomsnittsnivå og lave når vårt høye inntektsnivå tas med i betraktningen. Våre sentrale myndigheter påstår fortsatt at vi har verdens høyeste ressursbruk per innbygger til helsetjenester etter USA, og har det som et viktig premiss for norsk helsepolitikk. Denne rapporten er utarbeidet for å belyse dette spørsmålet ytterligere og dessuten vise hvordan vekst i og omfang av ressursbruk er i de norske helsetjenestene. Indikerer analysene et overforbruk til spesialisthelsetjenester slik det er vanlig å hevde eller er situasjonen det motsatte? Terje L-M Berstad har i en kortere tid vært involvert i arbeidet. Han har bl.a. utarbeidet lignende analyser for internasjonale sammenligninger i helseutgifter i euro. Denne rapporten tar utgangspunkt i OECDs tall i Health at a Glance 2o11 som er basert på omregninger til dollar. Konklusjonen fra de internasjonale sammenligninger er de samme. Jeg vil takke Halvard Bakke, Stein Østre, Kåre Ellingsgård, Arnfinn Ihle, Svenn Arne Lie, Fanny Voldnes, Linda Oksnes for verdifull støtte i og hjelp i arbeidet. Tina Andersson Jensen har bistått med redigering og utarbeiding av tabeller og figurer. Det har vært avgjørende for å få arbeidet ferdig. Jeg vil også takke biblioteket på Avdelingen for Økonomi og Ledelse, Høgskolen i Hedmark for hjelp med ferdiggjøring av rapporten. Jeg er selvsagt fullt ut ansvarlig for innhold og konklusjoner i rapporten. Rena, 19.05.12 Bjarne Jensenno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjecthelseutgifterno_NO
dc.subjectressursbrukno_NO
dc.subjecthelsetjenesteno_NO
dc.titleHelseutgifter i Norge. Ressursforbruket sammenlignet med andre landno_NO
dc.typeOthersno_NO
dc.source.pagenumber52no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record