• Politiske intensjoner bak satsingen på Grønn omsorg 

      Kogstad, Ragnfrid Eline; Hummelvoll, Jan Kåre; Hopfenbeck, Mark (Notat;3/2012, Working paper, 2012)
      Norsk: I dette notatet ser vi på politiske intensjoner bak satsingen på ulike tiltak og tjenester som faller inn under Grønn omsorg. Vi gir et historisk tilbakeblikk på BU-satsingen (bygdeutvikling) fra 1990 og utover, ...