• Didaktisk funksjonsperspektiv i nettbaserte læringsmiljøer 

      Foss, Svein (Notat;6/2003, Working paper, 2003)
      Rapporten tar utgangspunkt i et behov som oppleves i høyere utdanning når vi i stigende grad skal utvikle bruken av IKT og nettbaserte medier. Da etterlyses ofte didaktisk fundament og forankring. Utfordringene er store ...