Show simple item record

dc.contributor.authorKvigne, Kari
dc.contributor.authorLeirvik, Åse Monica
dc.contributor.authorEinarsrud, Morten
dc.contributor.authorBerg, Frøydis
dc.date.accessioned2010-08-31T12:38:31Z
dc.date.available2010-08-31T12:38:31Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-7671-783-9
dc.identifier.issn0808-0747
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133500
dc.descriptionMidtveisrapporten_US
dc.description.abstractProsjektet er et samarbeidsprosjekt mellom seks "praksissykehjem" i Hedmark og Høgskolen i Hedmark, Institutt for sykepleiefag. Prosjektet har en aksjonsforskningsorientert tilnærming: gjennom samhandling mellom praksisfeltet og sykepleierutdanningen, skal prosjektet vise hvordan etablering av og arbeid gjennom et sykepleienettverk, kan bidra til utvikling av en mer kunnskapsbasert praksis i sykehjemmene innenfor området mat, måltider og ernæring. Den overordnede målsettingen er å tilby pasientene ved sykehjemmene best mulig sykepleie innenfor det utvalgte området: mat, måltider og ernæring. Delmålene er videre konkretisert i tre hovedområder, knyttet til å utvikle 1) sykepleietjenesten på sykehjemmene sin kompetanse i å kritisk granske egen virksomhet 2) samarbeid og kunnskapsutveksling mellom sykepleierne ved praksissykehjemmene, og med lærerne knyttet til bachelorutdanningen i sykepleie 3) sykepleierstudentenes praksisstudier. Denne midtveisrapporten har som hensikt å beskrive og summere opp samarbeidsprosjektets status midtveis i prosjektperioden, dvs. sommeren 2009. I første runde av prosjektet valgte så godt som alle sykehjemmene å ha et overordnet, generelt fokus på måltidene/ matsituasjonen, for gjennom dette å bidra til økt matlyst og bedret ernæringstilstand for pasientene. Ved alle sykehjemmene ble det iverksatt ulike tiltak for å skape mer ro, hygge og trivsel, for eksempel ble man mer bevisst organisering og personalets rolle og egen adferd under måltidene, pynt av bordet, duker, lysestaker, stetteglass, friske blomster osv. Pasientene ved de fleste avdelinger har også fått større valgfrihet, spesielt ved frokosten, og flere deltar mer aktivt under måltidet. Det er innført flere mellommåltider, og pasientene får oftere tilbud om drikke, og mer frukt og grønt. Resultatene fra midtveisevalueringen viser at 10 (av 13) nettverksmedlemmer mener at målene for Samarbeidsprosjektet i ganske høy grad er oppnådd så langt. Alle mener at prosjektet har bidratt til å øke kvaliteten på sykepleien til pasientene innenfor området mat, måltider og ernæring. Midtveisevalueringen viser at det ved alle sykehjemmene har skjedd en økt faglig bevissthet i personalgruppene og et økt fokus på ernæring. Sykepleierstudentene har bidratt positivt inn, gjennom praksisperioden og gjennom konkrete anbefalinger mht det videre arbeidet. Studentene mener at det har betydning for deres læring og kompetanseutvikling å bidra inn i fagutviklings-/ forskningsprosjekt. Midtveisevalueringen viser at nettverksmedlemmene mener at prinsippene for kunnskapsbasert praksis, og arbeid gjennom et sykepleienettverk i høy grad egner seg som metode for fagutvikling på sykehjem. Hovedutfordringen i det videre arbeidet er å skape engasjement blant øvrige ansatte på sykehjemmene. Gjennom 1.runde av prosjektet har man skaffet seg verdifulle erfaringer, bl.a. mht. suksesskriterier med tanke på veien videre.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofseriesNotat;01/2010
dc.subjectaction researchen_US
dc.subjectaksjonsforskningen_US
dc.subjectnutritionen_US
dc.subjectknowledge-based practiceen_US
dc.subjectNursingen_US
dc.subjectnursing homesen_US
dc.subjectnursing networken_US
dc.titleMat, måltider og ernæring på sykehjem -til beboernes helse, glede, trivsel og livslyst : Utvikling av kunnskapsbasert praksis på sykehjem innenforområdet ernæring gjennom etablering av og arbeid i et sykepleiernettverken_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nutrition: 811en_US
dc.source.pagenumber97en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record