Show simple item record

dc.contributor.authorHafting, Tore
dc.date.accessioned2012-05-08T11:23:31Z
dc.date.available2012-05-08T11:23:31Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.isbn82-7671-407-2
dc.identifier.issn1501-8555
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133518
dc.description.abstractAbsence from work and disability represent a major social problem in Norway today. The first part of the working paper is a review of literature on work and health, taken mainly from Sweden from the 1980-1990-ies. The second part is an elaboration of a scheduled action research project on preventive health. The purpose is to explore the causes of illness arising in the work conditions and how to improve health and well-being. Further, based on this knowledge, point to strategies of changing the work conditions of employees. We argue that psychosomatic and physical diseases are closely related to work tasks and the organisation of the company as a whole. Solutions to work-related illness should primarily address the redesign of jobs. The job-strain-model has to be supplemented with more recent theoretical contributions. The strategies of redesign have to be adapted to small and medium-sized companies in the action research project.no_NO
dc.description.abstractNorsk: Fravær fra arbeidet og uførhet representerer et stort sosialt problem i Norge i dag. Den første delen av notat er en oversikt over forskningslitteraturen om arbeid og helse, hovedsakelig fra Sverige i 1980- og 1990-årene. Den andre delen er en redegjørelse for et planlagt aksjonsforskningsprosjekt om forebyggende helse. Formålet med notatet er 1) Å utforske årsakene til sykdommer som har sin opprinnelse i arbeidsforholdene og hvordan man kan forbedre helse og velferd. 2) På grunnlag av denne kunnskapen å peke på strategier for å forandre arbeidsforholdene til ansatte. Vi argumenterer for at psykosomatiske og fysiske sykdommer er nært knyttet til arbeids-oppgavene og hvordan bedriften er organisert. Løsninger bør primært fokusere på omforming av jobber. I litteraturoversikten må modellen for arbeidsbelastninger utvides med nyere teoretiske bidrag. Strategiene for omforming av jobber må tilpasses små og mellomstore bedrifter i aksjonsforskningsprosjektet.
dc.language.isoengno_NO
dc.relation.ispartofseriesHøgskolen i Hedmark - Notat;04/2004
dc.subjectwork-related illnessno_NO
dc.subjectwork tasksno_NO
dc.subjectorganisationno_NO
dc.subjectredesign of jobsno_NO
dc.subjectaction research projectno_NO
dc.subjectValue Creation 2010no_NO
dc.titleWork Organisation, Competence Development, and Health: What is to be known and what is to be done?no_NO
dc.title.alternativeArbeidsorganisasjon, kompetanseutvikling og helse: hva må vites og hva må gjøres?no_NO
dc.typeWorking paperno_NO
dc.source.pagenumber40no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record