Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHafting, Tore
dc.date.accessioned2012-06-01T11:15:10Z
dc.date.available2012-06-01T11:15:10Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.isbn82-7671-316-5
dc.identifier.issn1501-8555
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133552
dc.description.abstractHøgskolen fikk forespørsel om å gjøre en evaluering av et kurs i helsefremmende arbeid holdt i en produksjonsbedrift. Tiltaket ble gjennomført som et forprosjekt. Formålet er å redusere sykefraværet ved å endre relasjonen mellom arbeidsleder og ansatt. Virkemidlene er å øke kompetansen til arbeidslederne i kommunikasjon, konflikthåndtering og endring av adferd. I evalueringen ser man på hvordan arbeidslederne vurderer nytten av kurset i forhold til å redusere sykefraværet. Formålet er å få mye informasjon om tiltaket for å øke nytteverdien i oppfølgingen av prosjektet. Kvalitative intervjuer med arbeidsledere ble benyttet for å samle inn data om kurset. Delegert personalansvar til arbeidslederne er en klar begrensning for å håndtere sykefraværet. Sykefravær må forståes i forhold til det psykososiale arbeidsmiljøet i bedriften. Man må legge vekt på prosjektbaserte arbeidsformer i oppfølgingen av prosjektet. Den må sikre bred medvirkning fra de ansatte slik at deres praktiske produksjons-kunnskaper kommer opp og blir drøftet.no_NO
dc.description.abstractEnglish: Hedmark College was asked to evaluate a program on health in a production plant. The course is a pilot project. The purpose is to reduce absenteeism by changing the relationship between the boss and workers. The foreman was to learn more about the management of communication, conflicts and behaviour. The focus is on how front managers judge the usefulness of the course. The aim of the evaluation is to get information increasing the value of use when following up the project. Qualitative interviews with front managers were chosen to collect data on the project. The responsibility of personnel of the boss is clearly inhibiting the reduction of absence. Absenteeism has to be understood in relation to the psychosocial work environment. In following up the programme, the work has to be based as projects. It has to ensure broad participation of the workers eliciting and discussing their practical knowledge of production.
dc.relation.ispartofseriesNotat;09/2003
dc.subjecthelsefremmende arbeidno_NO
dc.subjectevalueringno_NO
dc.subjectsykefraværno_NO
dc.subjectpsykososialt arbeidsmiljøno_NO
dc.subjectnærværno_NO
dc.subjectkompetansehevingno_NO
dc.subjectforprosjektno_NO
dc.titlePsykososialt arbeidsmiljø: endring og nærværno_NO
dc.title.alternativePsychosocial work environment: change and presence. A case studyno_NO
dc.typeWorking paperno_NO
dc.source.pagenumber44no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel