Show simple item record

dc.contributor.authorMadsbu, Jens Petter
dc.date.accessioned2007-10-08T11:51:22Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.isbn82-7671-436-6
dc.identifier.issn1501-8555
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133594
dc.description.abstractNorsk: Teorien om sosial konstruksjonisme antar at individers og samfunnets oppfattelse og forståelse av hva som er virkelig og sant, i seg selv er et produkt av individers og sosiale gruppers sosiale interaksjon. Det å «forklare» sosiale realiteter som kun sosiale realiteter, vil være å overse og ta for gitt prosessen som konstruerer denne sosiale realiteten. Konstruksjonistene vil argumentere for at det viktige må være å dokumentere og analysere disse konstruksjonsprosessene, og ikke bare de sosiale realiteter som avledes av den sosiale konstruksjonen. Jeg ønsker å forholde meg kritisk til en særskilt variant av sosial konstruktivisme, det som benevnes the Social Construction of Technology (SCOT). Jeg vil forsøke å argumentere for at SCOT-tradisjonen ikke opererer med tilfredsstillende strukturelle forklaringer i sine analyser. Det kan synes som strukturelle forhold er noe som er tatt for gitt, og som ikke i tilstrekkelig grad blir problematisert innen SCOT. Notatet presenterer SCOT med vekt på å introdusere de sentrale begreper og forståelser av dem. Særlig viktig blir det å få fram det som skal være det konstruktivistiske elementet. Deretter vil jeg introdusere begrepet stiavhengighet (path dependence) i et forsøk på å bringe inn et strukturelt element innenfor SCOT. Jeg vil benytte framveksten av SMS-teknologien (tekstmelding på mobiltelefon) som empirisk eksempel og illustrasjon for min argumentasjon. Paper levert til forskerkurset «KONSTRUKTIVISME – Teoretiske og metodiske utfordringer i studier av sosial handling, institusjoner og kultur» i regi av UiTø, september 2004.en
dc.description.abstractEnglish: The theory of social constructivism suggests that what individuals and society perceive and understands as reality is itself a creation of the social interaction of individuals and groups (Giddens 2001). This position implies that just to «explain» social realities as merely social realities ignores and takes for granted the processes through which social reality is constructed. The aim of this paper is to take a critical stand to a specific version of social constructivism known as the social construction of technology (SCOT) approach. It will be argued that the SCOT-tradition lacks a structural dimension in its approach to understand the interrelationship between technology and society. Structural dimensions, forces and patterns are taken for granted or – at worse – ignored. The paper is presenting the core interpretations in the SCOT tradition, with an emphasis on the constructive elements of the theory. Path dependence will be introduced in an attempt to make a structural view on SCOT. The tremendous growth in use of the SMS technology (Short Message Services) on especially youth’s use of mobile phones.
dc.format.extent136008 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.relation.ispartofseriesNotat (Høgskolen i Hedemark)en
dc.relation.ispartofseries10/2004en
dc.subjectKonstruktivismeen
dc.subjectSosial konstruksjonismeen
dc.subjectSocial Construction of Technology (SCOT)en
dc.subjectSosiologien
dc.subjectTeknologien
dc.subjectMobiltelefonien
dc.subjectSMSen
dc.subjectInstitutt for samfunnsfagen
dc.subjectTeknologianvendelseen
dc.subjectTeknologi og sosiale relasjoneren
dc.subjectStiavhengigheten
dc.subjectStrukturelle forklaringeren
dc.subjectSosial realiteten
dc.subjectSosiale prosesseren
dc.titleSosial konstruksjon av teknologi : konstruktivistisk perspektiv på teknologianvendelse og -utvikling, eksemplifisert ved SMSen
dc.title.alternativeSocial Construction of Technology. A constructivistic approach to the use and development of technology, exemplified with SMS
dc.typeWorking paperen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Sociology:220


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record