• Sluttrapport for Elgfôringsprosjektet 

      Milner, Jos M.; Storaas, Torstein; van Beest, Floris Michiel; Lien, Gudbrand (Oppdragsrapport;1/2012, Research report, 2012)
      Norsk: Prosjektet er brukerstyrt og prosjekteierne ville ha en lettlest norsk rapport før den fagfellevurderte engelskspråklige vitenskapelige rapporten er publisert. Kritiske lesere kan finne nærmere utredninger i ...