• Det må være rom for begge deler. Forskningsarbeid – med rom for alle og blikk for den enkelte 

      Knudsmoen, Hege; Myhr, Lars Arild; Vigmostad, Inger; Aasen, Ann Margareth; Nordahl, Thomas; Håland, Kjersti Sørmoen (Oppdragsrapport;3/2012, Research report, 2012)
      Norsk: Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Hedmark har gjennomført en evaluering av tilpasset opplæring i forholdet mellom vanlig undervisning og spesialundervisning i Lillehammer kommune. ...