• Samspill mellom øvingsavdeling og praksis i sykepleie – mer læring? 

      Kydland, Anne Grethe (Oppdragsrapport;3/2013, Research report, 2013)
      Et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Hedmark, avd. for Folkehelsefag, Institutt for sykepleie og psykisk helse og Sykehuset Innlandet avd. Hamar som hadde til hensikt å kvalitetssikre Bachelorstudentenes læringsutbytte ...