Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorThoresen, Victoria W.
dc.date.accessioned2012-05-31T13:05:21Z
dc.date.available2012-05-31T13:05:21Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.isbn82-7671-334-3
dc.identifier.issn1501-8571
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133683
dc.description.abstractDen andre internasjonale samling av samtlige deltagere i den tre-årige Comenius 2.1 prosjekt: ”Consumer education and teacher training: developing consumer citizenship” ble holdt 5-6 mai 2003 i Lisboa, Portugal. Denne rapporten beskriver innholdet og aktivitetene ved konferansen samtidig som den er en rapport om prosjektets fremdrift fra september 2002-2003. Prosjektet koordineres av Høgskolen i Hedmark med Victoria W. Thoresen som prosjektleder. Prosjektets mål er å utvikle en definisjon av ”consumer citizenship”, kartlegge i hvilke grad demokratiopplæring tar for seg relaterte problemstillinger, og utarbeide undervisningsmaterialet for lærer-utdanning innenfor feltet. I tillegg utvikler prosjektet en prototype av en rammeplan for ”Consumer citizenship education”. Landene som deltar i prosjektet er: Norge, Sverige, Island, Portugal, Lithauen, Estland, England. I året mellom forrige prosjekt konferansen og samlingen i Lisboa, arbeidet prosjekt deltakerne med å forbedre definisjonen av ”consumer citizenship”, samtidig som de utarbeidet og testet læringsmaterialer og veiledninger for ”consumer citizenship education” i lærerutdanning og skoler. Samlingen i Lisboa ga anledning for deltakerne til å diskutere erfaringene med materialene og undervisningen. Deltakerne også evaluerte selve prosjektet og foreslo forbedringer. Prosjektdeltakerne rapporterte at felles definisjonen på ”consumer citizenship” brukes i stadig økende grad i skoler, universiteter og andre fora. ”Consumer citizenship education” blir inkludert i flere tilfeller i fagene i lærerutdanning så vel som undervist som tverrfaglig tema. Studentene gir tilbakemeldinger som tyder på at de finner undervisningen relevant, nyttig og viktig. Samarbeid mellom prosjektets representanter fra nasjonale undervisningsmyndigheter, forbruker organisasjoner og lærerutdannings institusjoner har i de fleste tilfelle blitt styrket men det finnes fremdeles vesentlige utfordringer. Etableringen av Erasmus 3. tematisk nettverket, Consumer Citizenship Network, koordinert av Høgskolen i Hedmark, var sett på som en videreføring og utvidelse av initiativene som ble tatt av dette Comenius 2.1 prosjekt.no_NO
dc.description.abstractEnglish: The second international meeting of the participants in the three year Comenius 2.1 project: “Consumer education and teacher training: developing consumer citizenship” was held in Lisbon, Portugal on May 5-6, 2003. This is a report of the conference activities and contents as well as a report on the general progress of the project from September 2002-2003. The project is sponsored by the European Commission’s Socrates scheme and has as its main objective to further cooperation between European countries in the field of consumer education in the context of citizenship development on the level of compulsory initial teacher training as well as graduate teacher training. The project involves institutions from the United Kingdom, Portugal, Lithuania, Estonia, Iceland, Sweden and Norway, and is coordinated by the University College of Hedmark, Norway. Project partners have worked during the project year preceding the conference, both with improving the present definition of consumer citizenship as well as creating and testing learning materials and curriculum guidelines for consumer citizenship education in schools and in teacher training. The meeting in Lisbon provided the opportunity for the partners to discuss the teaching materials which have been prepared and tested by the partners. The participants also devoted time and energy to evaluating and suggesting improvements to the project itself. The participants reported that the common definition of consumer citizenship which has been formulated is increasingly being used in schools, universities and in other arena. Consumer citizenship education is in a number of cases being included in existing subjects within teacher training as well as taught as an inter-disciplinary topic. Students have indicated that they find the subject relevant, useful and important. Cooperation between the national educational authorities represented in the project, the national consumer interest organizations represented in the project and the partners from the teacher training institutions has in most cases been strengthened but there are still significant challenges in this area. The establishment of the Erasmus 3. thematic network, The Consumer Citizenship Network, was seen as a continuation and expansion of the initiatives taken by this Comenius 2.1 project.
dc.language.isoengno_NO
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;3/2003
dc.subjectforbrukerlæreno_NO
dc.subjectdemokratiopplæringno_NO
dc.subjectbærekraftig utviklingno_NO
dc.subjectbærekraftig forbrukno_NO
dc.subjectansvarslæringno_NO
dc.subjectverdi-basert læringno_NO
dc.titleDeveloping Consumer Citizenshipno_NO
dc.title.alternativeConference and progress report #2no_NO
dc.typeResearch reportno_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel