Show simple item record

dc.contributor.authorHaugstveit, Yngve
dc.contributor.authorHolen, Stig
dc.date.accessioned2014-01-08T10:31:31Z
dc.date.available2014-01-08T10:31:31Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133719
dc.description.abstractI denne rapporten har vi undersøkt hvilke effekter kjerneverdiene Åpen, Blid og Skapende og organisasjonskulturen har for utviklingen av IKT Grenland, deres fora og medlemsorganisasjoner. Vi har gjennomført en kvalitativ undersøkelse bygd på intervju, deltakende observasjon og dokumentstudier. Studien dokumenterer at det i relasjonen mellom nettverket og medlemsbedriftene er etablert en helt særegen organisasjonskultur forankret i de tre kjerneverdiene Åpen, Blid og Skapende. Kulturen og verdiene kommuniseres innad og utad gjennom generalhistorien som fortelles ved alle anledninger når medlemmene møtes. Kulturen preger menneskenes tale, tenkemåte og handlinger. Åpen, Blid og Skapende er levde verdier som på en positiv måte preger menneskene og organisasjonen IKT Grenland. Det gir både nettverket og medlemsbedriftene en positiv image. Disse verdiene kan forstås som mentale programmer som man bruker til å orientere seg i omgivelsene. Verdiene fungerer som referanser og felles handlingsmønster på kollektivt og på individuelt nivå. Verdiene Åpen, Blid og Skapende fungerer som standarder som veileder oss i hvordan vi skal handle og opptre i en rekke situasjoner. De er retningsvisere ved beslutninger og konfliktløsninger. De gir menneskene motivasjon og selvaktelse når man handler i pakt med kulturens verdier. Kjerneverdiene og organisasjonskulturen har skapt en positiv og tydelig effekt på utviklingen i IKT Grenland og for de fleste av deres medlemsorganisasjoner. Verdiene og organisasjonskulturen har skapt miljø, tilhørighet og fellesskap for bransjen. De har bidradd til kompetansebygging og organisasjonslæring innen IKT-bransjen, og de har lagt grunnlag for bedriftssamarbeid, gründeraktivitet og bedriftsutvikling. Man har også registrert «spin-off» effekter inn mot andre bransjer. Kulturbransjen og Lean Learning er eksempler på dette.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport; 4/2013
dc.subjectorganisasjonskulturno_NO
dc.subjectverdierno_NO
dc.subjecthandlingsmønsterno_NO
dc.subjectnettverksorganisasjonerno_NO
dc.title«Kappes om å hedre hverandre...» Hvilke effekter har kjerneverdier og organisasjonskultur for utviklingen av IKT Grenland?no_NO
dc.title.alternativeOrganizational culture in a network organization – values/core values – values in use – mental programs – standards of behaviorno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber71no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record