Now showing items 215-220 of 220

  • Å finne veien i en «jungel av klikk» 

   Zachrisen, Berit (7;2002, Research report, 2002)
   Rapporten presenterer en evaluering av Puggandplay, gjennomført på oppdrag fra Høgskolen i Hedmark, avdeling for lærerutdanning våren 2002. Puggandplay er tenkt som et lærings- og leksehjelpprogram i fagene matematikk, ...
  • Årsrapport for rypetaksering 2004 

   Solvang, Håkon; Pedersen, Hans Christian; Storaas, Torstein (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Det har vokst fram et stadig sterkere ønske om å forvalte rypebestandene på bakgrunn av kunnskap om bestandens størrelse og eventuelle effekter av jakt. Dette har ført til at et økende antall rettighetshavere, og ...
  • Årsrapport for rypetaksering 2005 

   Solvang, Håkon; Pedersen, Hans Christian; Storaas, Torstein; Moa, Pål Fossland; Breie, Halgrim (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Et økende antall rettighetshavere og leietagere ønsker å tilpasse jaktpresset til rypebe-standens størrelse. Derfor ønsker stadig flere å taksere sine rypeterreng før jakta. Denne rapporten presenterer takseringsresultater ...
  • Årsrapport for skogsfugltaksering 2004 

   Solvang, Håkon; Pedersen, Hans Christian; Storaas, Torstein (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Skogsfugltaksering ble foretatt i perioden 5. – 20.august 2004 i kommunene Trysil, Hamar, Åmot, Stange, Kongsvinger, Løten, Elverum, Oslo og Larvik. Taksering av skogsfugl startet så vidt i 2000, i 2002 gikk vi ...
  • "Å se mennesket på en ny måte.." : evaluering av "Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid Utena-Hedmark 

   Gillund, Margrethe Valen (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Denne studien er et evalueringsarbeid etter gjennomført 3 årig tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid i Utena, Litauen. Høgskolen i Hedmark gjennomførte deltidsutdanningen i samarbeid med Hedmark ...
  • Å være minoritetsstudent i grunnutdanning i sykepleie 

   Bekkeli, Liv Helene (Høgskolen i Hedmark - Rapport;05/2004, Research report, 2004)
   Med antagelsen at minoritetsstudenter i Høgskolen i Hedmark kan ha andre utfordringer enn i Oslo, var det ønskelig å få en forståelse for minoritetsstudentenes erfaringer med grunnutdanning i sykepleie. Kunnskap om slike ...