Now showing items 117-136 of 220

  • Den nasjonale kongress for økologisk landbruk 2002 

   Cottis, Thomas (3;2002, Research report, 2002)
   Denne rapporten inneholder de vitenskapelige foredragene som ble holdt den 21.-22. februar i Hamar, på Den nasjonale kongress for økologisk landbruk 2002. Foredragene presenterer nyheter fra forskning innen: • Ny ...
  • Den nasjonale kongress for økologisk landbruk 2003 

   Cottis, Thomas (19;2003, Research report, 2003)
   Denne rapporten inneholder de vitenskapelige foredragene som ble holdt den 4-5 november i Hamar, på Den nasjonale kongress for økologisk landbruk 2003. Foredragene presenterer nyheter fra forskning for økologisk landbruk ...
  • Natur-, frilufts- og gårdsbarnehager: Hva kjennetegner disse? Hva betyr de for barnas utvikling? 

   Lie, Sigmund; Vedum, Trond Vidar; Dullerud, Ole (Rapport;08/2011, Research report, 2011)
   Norsk: Rapporten beskriver en undersøkelse som ble gjennomført i 2009 og 2010. Vi har hatt tre grupper av informanter. Ansatte i et utvalg av natur-, frilufts- og gårdsbarnehager. Lærere på 1. årstrinn der noen av ...
  • Natur og kunnskapsturisme : fra studium til nye næringer 

   Motrøen, Terje; Bryn, Anders (Rapport, Research report, 2008-04-18)
   Norsk: Denne rapporten beskriver utviklingen, innholdet og gjennomføringen av studiet Natur og kunnskapsturisme ved Høgskolen i Hedmark (HH) i perioden 2004-2007. Rapporten gjengir også studentenes evaluering av studiet. ...
  • NBLE (Net Based Learning Environment) 

   Faugli, Bjørn (23;2003, Research report, 2003)
   Denne rapporten beskriver og presenterer resultater fra forsknings og utviklingsprosjektet PedTek (Pedagogikk og Teknologi). Prosjektet ble startet i 1997 og Det Kongelige Kirke, undervisnings og Forskningsdepartement ...
  • Nettlæring for nettundervisning : En analyse av Nettlærerkurset ved Høgskolen i Hedmark 

   Foss, Svein (Rapport, Research report, 2004)
   Norsk: Denne utgivelsen inneholder en masteroppgave levert ved Aalborg Universitet. Forfatteren er ansatt ved Høgskolen i Hedmark, innholdet er nært knyttet til arbeid ved høgskolen, og har skjedd med støtte herfra. Dette ...
  • Norske klassikere - Litterære essays 

   Imerslund, Knut (16;2003, Research report, 2003)
   Artiklene i denne rapporten dreier seg alle om det en kan kalle litterære klassikere, fra Hanna Winsnes til Ingvar Ambjørnsen. Karakteristisk for de klassikerne som er trukket fram, er at de befinner seg litt i utkanten ...
  • Når leken blir skolemoden 

   Zachrisen, Berit (Høgskolen i Hedmark - Rapport;6/2000, Research report, 2000)
   Norsk: Rapporten setter fokus på lekens plass i småskolen. Problemstillingen som drøftes er: Hvordan kan lek som arbeidsmetode integreres i småskolens pedagogikk? Leken sees på både som en avgrenset virksomhet og som en ...
  • Offentlige velferdsgoder : økonomistyring, regnskapsprinsipper og New Public Management : Delrapport 1: Økonomistyringssystemer og New Public Management 

   Jensen, Bjarne (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: I rapporten analyseres hva innføring av forretningsbaserte styringsprinsipper i offentlig virksomhet dreier seg om og hvilke drivkrefter som står bak. Dernest drøftes hovedforskjeller mellom offentlig virksomhet ...
  • Om å møte mennesker med manisk lidelse : en intervensjonsstudie fra akuttpsykiatrien 

   Hummelvoll, Jan Kåre; Sunde, Anne-Sofie Yri; Severinsson, Elisabeth (Høgskolen i Hedmark - Rapport;3/2000, Research report, 2000)
   Norsk: Denne studien er en del av Prosjekt Undervisningsavdeling, som er et fireårig forsknings- og utviklingssamarbeid mellom Høgskolen i Hedmark, Avdeling for sykepleierutdanning og et psykiatrisk sykehus – nærmere bestemt ...
  • Om å møte mennesker med manisk lidelse - en intervensjonsstudie fra akuttpsykiatrien 

   Hummelvoll, Jan Kåre; Sunde, Anne-Sofie Yri; Severinsson, Elisabeth (2001; 3, Research report, 2001)
   Norsk: Denne studien er en del av Prosjekt Undervisningsavdeling, som er et fireårig forsknings- og utviklingssamarbeid mellom Høgskolen i Hedmark, Avdeling for sykepleierutdanning og et psykiatrisk sykehus – nærmere ...
  • «Onger er rare»: Evaluering av spesialundervisning i Østre Toten kommune 

   Aasen, Ann Margareth; Kostøl, Anne Kristoffersen; Nordahl, Thomas; Wilson, Dordy (Høgskolen i Hedmark - Rapport;04/2010, Research report, 2010)
   Norsk: Høgskolen i Hedmark fikk høsten 2009 i oppdrag av Østre Toten kommune om å evaluere spesialundervisningen i kommunen. Østre Toten har de senere årene hatt en markant økning i andel elever som mottar spesialundervisning. ...
  • On-Line learning and Traditional Organizations 

   Faugli, Bjørn (22;2003, Research report, 2003)
   Denne artikkelen peker på at en endring av fokus er nødvendig når tradisjonelle organisasjoner skal ta i bruk nett baserte lærings program. Tradisjonelle organisasjoner innen høyere utdanning er byråkratier strukturert ...
  • Pedagogisk entrepenørskap i Namibia 2005-2008 : sluttrapport 

   Ødegård, Inger Karin Røe (Høgskolen i Hedmark - Rapport;02/2009, Research report, 2010)
   Norsk: Høgskolen i Hedmark avd. LUNA ble invitert av Namibiaforeningen i 2005 til å bistå Namibias utdanningsdirektorat NIED (National Institut for Education and Development) i utvikling av læreplaner i Entreprenørskap ...
  • Pedagogisk filosofi : forstudie, del 2: På terskelen til det moderne 

   Aasen, Joar (Rapport, Research report, 2008-09-04)
   Norsk: Planene for lærer- og førskolelærerutdanningen i Norge krever arbeid med pedagogisk-filosofiske problemstilinger. For grunnutdanningen av allmenn- og førskolelærere og for praktisk-pedagogisk seminar savnes det ...
  • Pedagogisk filosofi. Forstudie. Del I: Den klassiske greske antikken 

   Aasen, Joar (Høgskolen i Hedmark - Rapport;04/2004, Research report, 2004)
   Planene for norsk lærer- og førskolelærerutdanning krever arbeid med pedagogisk-filosofiske problemstillinger. For grunnutdanningen av allmenn-og førskolelærere og for praktisk-pedagogisk seminar savnes det imidlertid ei ...
  • Personalsamarbeid i barnehagen med vekt på kommunikasjon : rapport fra et utviklingsprosjekt i Borgen barnehage 

   Børresen, Marit Bjorvand; Haug, Håkon (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Rapporten er en beskrivelse av et FoU arbeid som ble gjennomført i Borgen barnehage, Moelv. Målet med prosjektet var å videreutvikle personalsamarbeidet med hovedvekt på bevisstgjøring av egen rolle og kommunikasjon samt ...
  • Praksisprosjekt SSI-HF/Høgskolen i Hedmark. Postoperativ kvalme, hodepine og svimmelhet hos pasienter operert for brystkreft 

   Løviknes, Randi (Rapport;7/2014, Research report, 2014-10-02)
   På bakgrunn av faglige diskusjoner, erfaringer og utfordringer, var det ved Sykehuset Innlandet, kirurgisk avdeling H4, kommet fram ønske om og behov for å undersøke hvordan pasienter operert for brystkreft opplevde ...
  • Praksis som integrerende del i førskolelærerutdanningen 

   Halmrast, Gudrun Sælen; Taarud, Randi; Østerås, Bergljot (Rapport;03/2011, Research report, 2011)
   Norsk: For å gjøre førskolelærerutdanningen relevant og helhetlig er utvikling av samarbeid og relasjoner mellom høgskolen og praksisfeltet av stor betydning. Praksismøter er et av flere møtepunkter for samarbeidet. Det ...
  • Prosjektbarnehagen og 4-åringene. Evaluering av prosjekt med gratis korttidsplass i barnehage for alle 4- og 5-åringer i bydel Gamle Oslo. 

   Sand, Sigrun; Skoug, Tove (8;2003, Research report, 2003)
   Rapporten er den tredje og siste fra Høgskolen i Hedmark fra evalueringa av prosjekt med gratis korttidsplass i barnehage for alle 4- og 5-åringer i bydel Gamle Oslo. Dette er en tilleggsrapport til Sand og Skoug (2002) ...