Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEkern, Kirsten
dc.contributor.authorZachrisen, Berit
dc.date.accessioned2008-08-12T10:38:40Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn82-7671-557-5
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133794
dc.description.abstractNorsk: Rapporten presenterer arbeidet med et prosjekt hvor vi ønsket å sammenlikne det vi har kalt fortellende tegning og symbollek. Tre karakteristiske trekk ved leken ble valgt ut: Det skapes en fortelling, det skapes mening, fantasien og kreativiteten kan spille seg ut. Disse tre karakteristikaene ble så brukt som analyseenheter i forhold til et utvalg med fortellende tegninger. Tegningene var et resultat av et samarbeid med en barnehage på Hedmarken. To grupper med femåringer ble utfordret til å være med å dikte videre på en fellesfortelling. Forslagene formidlet de til oss ved hjelp av tegninger. Resultatene av prosjektet synes å vise at symbolsk lek og fortellende tegning har mange av de samme kjennetegnene. I dagens samfunn synes det viktig å kunne uttrykke seg via ulike symbolsystem, tegning er i så måte ett.en
dc.description.abstractEnglish: This report presents the results of a project that focused on children’s use of drawing as a form of storytelling. We compared this phenomenon with symbolic play. Three important characteristics of symbolic play were selected for the analysis: history creation, the creation of meaning, and the expression of fantasy and creativity. We worked with two groups of five-year-old children in a kindergarten in our district. We used theatre to introduce the children to the first episode of a story. After our performance, each of the children created a continuation of the story through drawings. The results of this project indicate that symbolic play and visual storytelling have much in common. Today it would seem to be important to master several different symbolic systems in order to express oneself. Drawing is one such system.
dc.format.extent2788306 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries13/2006en
dc.subjectleken
dc.subjecttegningen
dc.subjectbarnehageren
dc.titleTegning som lek : en analyse av barns narrative tegneaktivitet med utgangspunkt i sentrale kjennetegn ved symbolleken
dc.title.alternativeDrawing as playen
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Sociology: 220en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel